W naszej ofercie znajdziecie Państwo wszystkie potrzebne elementy składające się na instalacje odgromowe: złącza, elementy i uchwyty wsporcze, elementy naciągowe, uziomy, śruby naciągowe i naprężne.
Odgromówkę bierzemy JEDYNIE od uznanych krajowych producentów

Oferujemy:

 •  wspornik odgromowy prosty,
 • wbijany w mur,
 • z kołkiem rozporowym mocujący linkę,
 • "gąsiorowy" z regulacją,
 • złączka odgałęźna krzyżowa,
 • zacisk uniwersalny,
 • złączka kabłąkowa naprężająca,
 • zacisk odgromowy rynnowy,
 • złącze odgromowe kontrolne,
 • zacisk do wbijania mocujący płaskownik lub linkę,
 • bednarka,
 • drut odgromowy,
 • sonda uziomowa,
 • złącze kontrolne uniwersalne,
 • obejma uziemiająca,
 • pręt zwodu pionowego,
 • podstawa betonowa zwodu pionowego
 • obudowy złącza kontrolno pomiarowego